Over detacheren bestaan, helaas, de nodige misverstanden. Bij IBC Ambition worden Young Professionals zoals ik gedetacheerd bij opdrachtgevers. In de afgelopen tijd ben ik ook zelf sterk betrokken geweest bij het proces om nieuwe opdrachten en klanten te vinden. Wat ik daarbij zie is dat er nogal wat bezwaren bestaan rondom detacheren. In deze blog neem ik je mee in de bewaren die ik ben tegengekomen en leg ik uit waarom deze helemaal niet altijd valide zijn.


Bezwaar 1: “Detacheren is veel duurder, dit past niet binnen ons budget!”

Bovenstaand bezwaar wordt met afstand het meest genoemd. Natuurlijk zijn er voorbeelden te noemen waarin detachering duurder is, echter zijn de verschillen in veel gevallen een stuk minder groot dan gedacht. Er wordt vaak onvoldoende stilgestaan bij de kostenreductie die gepaard gaat met het inschakelen van externe krachten. In tegenstelling tot medewerkers in vaste loondienst, zijn alle kosten inzake ICT (laptop, telefoon), opleidingen en de kosten voor woon-werkverkeer voor rekening van het detacheringsbureau. Bovendien worden alle sociale werkgeverslasten (o.a. WIA/WW Awf), en de loonkosten tijdens opleidingen én ziekteverzuim gedragen door het detacheringsbureau. Wanneer al deze componenten bij elkaar worden opgeteld ligt de totale opslag al snel tussen 1,7 en 2,0 maal het bruto jaarsalaris. Afsluitend is het bij detachering gemakkelijker (en in veel gevallen kosteloos) om op- en af te schalen vanwege het feit dat je geen rekening hoeft te houden met ontslagvergoedingen en/of wederzijds goedvinden. Dit maakt je bedrijf in zekere én onzekere tijden zeer flexibel!

Bezwaar 2: “We zoeken iemand voor de lange termijn.”

Een opmerking als deze roept altijd de vraag op ‘Wat is lange termijn?’. We zien vaak dat projecten worden opgestart, uitgevoerd, en dat er na afloop van het project geen behoefte meer is naar de specifieke kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan specifieke kennis omtrent implementatietrajecten. Het is daarom van belang dat je goed bij jezelf nagaat wat de werkzaamheden van een nieuwe medewerker worden na afloop van een project. Staat er bijvoorbeeld al een opvolgend project gepland?

Tijdens de periode dat je een Young Professional inzet krijg je inzicht in wat je echt verwacht van de functie. Pakt degene meer op en verwacht je dat ook van de uiteindelijke vaste medewerker? Of blijkt er zelfs iets anders nodig te zijn dan dat je in eerste instantie had verwacht? Dan zal je je werving en selectie dus moeten aanpassen met deze aanvullende wensen.

Detachering is daarnaast bij uitstek geschikt om ook een oplossing te bieden voor de langere termijn. In de periode dat ik of mijn collega een opdracht doet bij jouw organisatie, krijg je inzicht in het functioneren van deze medewerker. Deze langere ‘proefperiode’ kan vervolgens bij wederzijds goedkeuren worden omgezet in een vast (loon)dienstverband waardoor ook een oplossing voor de lange termijn is gevonden.


Bezwaar 3: “We willen kennisverlies voorkomen.”

Logischerwijs wil geen enkele organisatie dat opgedane kennis verloren gaat. Iemand in vaste dienst nemen is echter geen garantie dat kennis niet verloren gaat. Je weet immers niet of diegene echt voor een langere tijd blijft. IBC’ers hebben ervaring met kortere periodes en begrijpen de noodzaak om een goede borging en overdracht van kennis te garanderen. Om kennisverlies te voorkomen kunnen wij een overdrachtsdocument opstellen waarin de belangrijkste bevindingen en leerpunten worden opgenomen inzake het afgeronde project. Wat hierbij helpt is dat IBC’ers ervaring hebben vanuit hun vorige opdrachten en daardoor hoofd- en bijzaken snel van elkaar kunnen onderscheiden.


Bezwaar 4: “Gedetacheerden hebben andere prioriteiten en zijn minder betrokken bij onze organisatie.”

In veel gevallen worden wij juist harder afgerekend op het geleverde resultaat vanwege het tijdelijke karakter van de opdracht. Hierdoor ligt de focus van ons als gedetacheerde direct op het leveren van resultaat bij jouw organisatie. Opgeleverde resultaten, of juist het gebrek daaraan, hebben namelijk direct invloed op het verkrijgen van vervolgopdrachten. Hierdoor zal een IBC’er altijd betrokken zijn bij je organisatie en zo goed mogelijke resultaten willen opleveren.

Bovendien heeft detachering als voordeel dat bij verminderd presteren niet alleen geëscaleerd kan worden naar de leidinggevende binnen je eigen organisatie, maar ook naar de leidinggevende van IBC. Hierdoor bestaat er niet alleen vanuit jouw organisatie focus op resultaat, maar ook vanuit IBC.

Bezwaar 5: “Gedetacheerden passen niet binnen onze bedrijfscultuur.”

Bij IBC zorgen we tijdens het aannemen van de opdracht voor een duidelijk kader. Alleen wanneer we ervan overtuigd zijn dat er een goede match is tussen medewerker en opdrachtgever bieden we een medewerker aan voor de opdracht. Verder zijn onze Young Professionals gespecialiseerd in het uitvragen van de opdracht waardoor ze van tevoren een goed beeld krijgen van de uit te voeren opdracht. Hierdoor kan de IBC’er op voorhand inventariseren of de organisatie en de opdracht past bij zijn/haar kennis, kunde en persoonlijkheid.

Daarnaast stelt het feit dat wij meerdere opdrachten doen in verschillende organisaties ons in staat om ons snel aan te passen aan een nieuwe situatie. Ook worden wij getraind in de omgang met verschillende culturen en persoonlijkheden. Het herhaaldelijk uitvoeren van nieuwe opdrachten zorgt er ook voor dat wij ons snel kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving, we onszelf snel vertrouwd maken met de geldende gebruiken en gewoonten, en snel een meerwaarde zullen zijn voor jouw organisatie.

Kom jij ook regelmatig vooroordelen over detachering tegen? Of zie jij nadelen waar ik nog niet aan heb gedacht? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, reageer dan hieronder! Ik zal mijn best doen om ook die te weerleggen. Bij IBC geloven we namelijk dat detachering in veel gevallen een goede oplossing kan zijn om je bedrijf voor de juiste prijs te flexibiliseren en te professionaliseren!

Published On: 24 oktober 2020 / Categories: Detacheren /

Nieuwsbrief

Altijd de laatste blogs in je mailbox? Abonneer je op de IBC Ambition nieuwsbrief.

    Bij inschrijving ga je akkoord met de Privacy Policy.